Home » AKSE 2022 » Agility

Agility 

Natuurlijk is er ook weer een Agility competitie, dit jaar gekeurd door Adrie v/d Bosch.

Wedstrijd

Er zal worden gestreden om zowel de individuele titel (1e, 2e en 3e Graad) als de titel Beste Team. Ook de Veteranen zijn welkom; zij lopen een hoogte klasse lager.

In de 1e en 2e Graad zijn voor de Nederlandse deelnemers U’tjes te behalen.

Zaterdag

Zaterdag zullen er 3 parcoursen gelopen worden, zowel individueel als voor de Teams. Op deze 3 parcoursen kan je een plek in de finales (zowel Individueel als Teams) verdienen.

Zondag

Zondag heb je nog één laatste kans op plaatsing van de finales, welke op zondagmiddag zullen plaatsvinden!

Winnaar AKSE 2022 

De grote vraag rijst al: “Wie oh wie neemt de Cup met de Grote Oren dit jaar mee naar huis!”

Of course there’s also an Agility competition, this year judged by Adrie v/d Bosch.

Competition

There will be a battle for the individual title (1st, 2nd and 3rd Grade) and the title of Best Team. Veterans are also welcome; they run a height class lower.
For the Dutch participants, U’s can be won in the 1st and 2nd Grade.

 

Saturday

On Saturday there will be 3 courses, both Individual and for Teams. On these 3 courses you can earn a place in the finals.

Sunday

On Sunday you have one last chance to qualify for the finals, which will take place on Sunday afternoon!


Winner AKSE 2022

The big question already arises: “Who will take home the Cup with the Big Ears this year!”