Home » AKSE 2022 » Frisbee & Hoopers competition

Dogfrisbee

Distance Game

Na het succes van het AKSE 2019 hebben we dit jaar wederom een dogfrisbee wedstrijd, waarin fun het belangrijkste is.

 

The game

Het worden 60 zinderende seconden. In deze minuut heb je alle tijd om met 1 frisbee zover mogelijk te gooien. Het veld voor je is in vakken opgedeeld, elke vak heeft zijn eigen puntenbeoordeling. De gegooide afstand telt alleen wanneer je hond de frisbee vangt. Je mag zo vaak mogelijk gooien als je kan, alle punten worden bij elkaar opgeteld.

Je kan 2 rondes spelen.

Wie de meeste punten bij elkaar gegooid heeft is de winnaar van de Distance Game!!

Kosten

€ 5

Distance game

After the great success at the AKSE 2019, we have again a dogfrisbee competition this year, in wich fun is the most important part.

 

The game

It will be 60 sizzling seconds. In these minute you have all the time to trow as faras you can with the use of one single frisbee. The field is divided in several different compartments, every compartment have his own scoring range. Your score only counts when your dog did catch the frisbee. You can throw so often if you can in the one minute time. We will count all your scores at the end.

There are 2 rounds.

The team with the highest score will winn the Distance Game!!

Costs
€ 5

Hoopers

Hoop-hoop we go Hoopers!!

Dit jaar voor het eerst een hoopers wedstrijd!

Je kan je inschrijven op de 3 verschillende niveaus.

Beginner

Basis

Gevorderden

Er worden 2 parcoursen gelopen.
Het betreft een AKSE wedstrijd, er kunnen geen punten worden behaald voor NHN competitie.

Kosten

€ 5

Deelnemers van de workshop hoopers kunnen gratis meedoen aan deze wedstrijd.

Hoop-hoop we go Hoopers!!

For the first time we a hoopers competition!

You can sign up in 3 different levels.

Beginners

Basic

Advanced

You compete in 2 courses.

It's an AKSE competition, you cant get any points for the NHN competition.

Costs

€ 5

Participants of the hoopers workshop can join the hoopers tournament for free.